Publieke Dienstverlening In Perspectief

15,99

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt ten tijde van de kabinetsformatie altijd een memorandum uit over trendmatige ontwikkelingen in de publieke dienstverlening en de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben voor de publieke uitgaven in de komende kabinetsperiode. Het omvat ramingen van het gebruik van diensten op terreinen als: onderwijs, zorg, politie, justitie, sociale zekerheid, kinderopvang, cultuur, recreatie en openbaar vervoer. Deze ramingen worden naast de bestaande ramingen van de betreffende ministeries gelegd om potentiële knelpunten op te sporen.

Op voorraad

Artikelnummer: 9789037705133 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Naast ramingen bevat dit memorandum ook een historische analyse van de kostenontwikkeling van publieke dienstverlening. Kernbegrippen hierin zijn: de vergrijzing van de bevolking, het toenemend beroep op publieke voorzieningen, de achterblijvende arbeidsproductiviteit en de toenemende loonkosten per werknemer. Ten slotte gaat dit memorandum in op het profijt dat verschillende inkomensgroepen hebben van overheidsvoorzieningen en het oordeel van burgers over het gevoerde overheidsbeleid en mogelijke bezuinigingen op de publieke dienstverlening.